Atenció: El teu navegador no té suport per algunes funcionalitats necessàries. Et recomanem que utilitzis Chrome, Firefox o Internet Explorer Edge.

Ferran Cerdans Serra

Narrativa breu, LLIBRES ARTESANS

  • 32
    Mecenes
  • 128.25
    mensuals
  • 1044.7
    total

Per a una nova unitat de mesura de temps

Aquestes dates són propícies per reclamar una nova unitat de mesura de temps, la LILSE: Llibres d’Imprescindible Lectura Segons les Editorials.
Per aquestes dates, a més de compartir consells per combatre la ressaca, és molt habitual rebre tota mena de llistes de recopilació dels “Millors llibres de l’any”, que se sumen enguany als “Millors llibres de la dècada”, i que s’afegeixen a la llista de “Llibres d’imprescindible lectura” que ja fa dècades que allarguem. Penso que és un bon moment, doncs, per recuperar aquesta proposta —publicada a la revista d’autor Un Mar Degota n. 7 (Hivern 17/18)—, d'una nova unitat de mesura de temps: els Llibres d’Imprescindible Lectura Segons les Editorials.
Recordeu que podeu aconseguir la revista d’autor mitjançant el nivell de subscripció Un mar degota o superiors.
Molt bon any!

Per a una nova unitat de mesura de temps

Aquesta és una proposta oberta a l’Organització Internacional de Normalització (ISO) per tal que incorporin una nova unitat de mesura de temps a la norma ISO 8601, “Data elements and interchange formats –Information interchange– Representation of dates and times”.
Es tractaria del temps que es necessita per llegir-se tots els llibres publicats en un any que, segons sinopsis, notes editorials i faixes a les tapes són “d’imprescindible lectura”. És a dir, el temps que trigaríem a concloure totes les obres que “no ens podem perdre si apreciem la literatura”.
La unitat, que anomenarem LILSE (Llibres d’Imprescindible Lectura Segons les Editorials), és una unitat de temps paradoxal en si mateixa. Si prenem com a base una persona lectora a dedicació complerta, mai podria llegir-se tots els LILSE de l’any perquè, en finalitzar aquest període, hauria acumulat (s’haurien publicat) centenars de llibres sense la lectura dels quals estaria fora d’ona, marginat o fins i tot expulsat de la societat.
Cal afegir que, mentre que la capacitat de lectura de l’ésser humà —arribat un cert punt—, és lineal, les obres de lectura imprescindible tenen tendència a créixer de manera exponencial. Per tant, la llista dels LILSE publicats durant el període de temps en què es llegeixen els LILSE de l’any en curs, seria més llarga encara que la llista que s’intenta completar.
La paradoxa LILSE és, doncs, que el lector que vol estar al dia llegint tots els llibres “d’imprescindible lectura”, no només no s’ho atraparà en la vida, sinó que es trobarà cada cop més lluny del seu objectiu. Mai no podrà demostrar que és un incondicional de la millor literatura, i s’anirà perdent un munt creixent de llibres imprescindibles.
Per superar aquesta paradoxa, no tindrem en compte —per a aquesta unitat de mesura— els llibres que es van publicant durant el període de lectura dels Llibres d’Imprescindible Lectura.
D’altra banda, per evitar la inflació del valor (en constant creixement, en paral·lel a la creixent publicació de llibres), s’agafarien com a referència les LILSE d’un any concret. D’aquesta manera, la LILSE es converteix en un valor estable, no subjecte a les fluctuacions del mercat. La denominació tècnica seria, doncs, LILSE (Base Any).
Per exemple, a partir d’ara, la mesura de temps oficial de l'Un Mar Degota serà la LILSE (Base 2016), que és l’any de creació de la revista d’autor. És a dir: el temps que tardaríem a llegir els Llibres d’Imprescindible Lectura Segons les Editorials publicats l’any 2016.
Defensem que, aquesta unitat, aportaria grans avantatges per a la ciència. En especial, permetria millorar l’estudi de la història, ja que els milers d’anys passarien a ser unitats més fàcils de manegar, fet que facilitaria els càlculs. Això aniria molt bé, en concret, per a la història de l’evolució.
Per exemple: “L’home de Neandertal va desaparèixer fa 5 LILSE” s’entendria molt millor que no pas “fa vint-i-vuit mil anys”, que és una mesura que costa molt d’imaginar. És massa gran, i la nostra ment la converteix en un genèric “molts anys”, que ve a ser el mateix per a 50.000 que per a 30.000. En canvi, tothom pot imaginar el temps que trigaria a llegir tots els Llibres d’Imprescindible Lectura publicats en un any Segons les Editorials. I tothom pot reconèixer la diferència entre 5 LILSE i 6 LILSE. Una eternitat.
És per tot això, que sol·licito a l’ISO que accepti la LILSE com a nova unitat de mesura de temps.
Com riuríem.

Ferran Cerdans Serra
Un mar degota n.7 (Hivern 16/17)

Estem en fase Beta. Si tens qualsevol incidència, escriu-nos a info@aixeta.cat